Информация о сайте

Кафедра соціальної та практичної психології          


створена 8 липня 2011 року 

кафедра входить у склад філософського факультету СНУ ім. В. Даля

 

Завідувач кафедри соціальної та практичної психології:

 

Завацька Наталія Євгенівна

доктор психологічних наук, професор,

заступник голови Правління Луганського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України», член Європейської асоціації психотерапевтів, член Української спілки психотерапевтів

 

Наукові інтереси викладачів кафедри

Завацька Наталія Євгенівна, д. психол. н., проф. – психологічні основи адаптації та реадаптації особистості, психологія узалежненої поведінки, психологічні засади здорового способу життя, психологія ресоціалізації особистості.

Провоторова Наталія Вікторівна, к. психол. н., доц. – психологія бізнесу, проблеми вікової психології, сучасні напрямки зарубіжної психології.

Черних Лариса Анатоліївна, к. психол. н. - комунікативна культура особистості, професійне самовизначення старшокласників та профорієнтація, психологія волі.

Гамага Оксана Олексіївна, к. психол. н. – психологія управління, організаційна психологія, проблеми формування управлінських команд.

Мітічкіна Ольга Олександрівна, к. психол. н., доц. - соціальна психологія організацій, психологія спілкування, телефонне консультування.

Боханова Лариса Василівна, ст. викл. – логопедія, дефектологія, олігофренопедагогіка, проблеми судово-психологічної експертизи.

ЗадорожнА Ольга Миколаївна, к. пед. н., доц. – інженерна психологія, психологія праці, психолого-педагогічні аспекти взаємодії загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, профорієнтація старшокласників.

ШУТЬКО Наталія Ігорівна – лаборант; студентка 3-го курсу, спеціальність "Практична психологія".

 

 

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ КАФЕДРИ

 

І. Інноваційні соціально-психологічні  проекти

       *  «СВІТЛО» - надання психологічних освітніх послуг та методичної допомоги державним закладам освіти; (Керівник проекту доц. Провоторова Н.В.)

       *  «Я-ПСИХОЛОГ!» - формування комунікативної культури майбутніх психологів в умовах гуманізації вищої школи;   (Керівник проекту доц.  Пономаренко Л.А.)

       *  «КЕРІВНИК» - формування успішної управлінської команди та ефективної організації спільної діяльності; (Керівник проекту ст. викл. Гамага О.О.)

ІІ. ІННОВАЦІЙНИЙ КОМУНІКАТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ  ПРОЕКТ

Ξ «АДАПТАЦІЯ» - розробка сучасних технологій підвищення адаптаційного потенціалу особистості; (Керівники проекту проф.. Завацька Н.Є., доц. Левченко О.О.)

ІІІ.  Інноваційні освітньо-виховні проекти

          Δ «ЖИТТЯ»-реалізація інновацій у співпраці наукових установ, підприємств, структур бізнесу, міжнародних організацій (Керівник проекту ст. викл. Мітічкіна О.О.);  

          Δ «ЛОГОС»-освітня діяльність в галузі логопедії та впровадження інноваційних методів психологічної допомоги в дефектології (Керівник проекту ст. викл. Боханова Л.В.);  

          Δ «КВД»-сприяння розвитку дитини, оптимізація відносин між батьками і дітьми, підготовка до шкільного навчання; (Керівник проекту доц. Провоторова Н.В., ас. Задорожна О.М.)